U bent hier: home > ledpublicaties

Publicaties van de Leden

Vincent Schouberechts: 500 jaar geschiedenis van de post in EuropaVoor de Europese post was 1516 een dubbele mijlpaal: de familie Thurn en Tassis kreeg als eerste het monopolie voor het internationale postverkeer toegewezen, en in het Verenigd Koninkrijk ontstond de Royal Mail.

In De post. 500 jaar geschiedenis in Europa vertelt Vincent Schouberechts het verhaal van de Europese post aan de hand van historische documenten en prachtige kaarten met oude postroutes.

Hij toont en bespreekt 50 belangrijke postale documenten uit openbare- en privaatcollecties, waarvan een deel nooit eerder gepubliceerd. Hij vangt aan met een kleitablet, dat 2500 jaar teruggaat tot de Perzische koning Cyrus, die binnen zijn rijk de eerste postverbindingen organiseerde. Een groot gedeelte gaat over de Post van Thurn & Taxis, met o.a. de brief waarin keizer Karel het lucratieve monopolie van de familie Thurn en Taxis bevestigde. Ook een unieke brief van Peter Stuyvesant, gouverneur in Nieuw-Amsterdam (New York) wordt getoond en het boek eindigt met een brief vanuit het internationale ruimtestation ISS, ondertekend door de Belgische astronaut Frank De Winne.
Een uniek boek in beide landstalen, dat in geen enkele bibliotheek van een echte filatelist mag ontbreken.
Het is een prachtige uitgave van Lannoo. ( Verkrijgbaar in de boekhandel of bij de auteur Vincent Schouberechts : victoria2000@telenet.be )
Er bestaat eveneens een tweetalige Frans-Engelse versie.
Van harte proficiat, Vincent.


Dr. Guy COUTANT

Publiceerde in de voorbije jaren volgende delen in zijn reeks “Histoire et Philatélie"

L'Autriche
La Yougoslavie
Le Grand-duché de Luxembourg
La Belgique
Les Pays-Bas
La France
La Colombie

Info : guy.coutant@skynet.be

Walter RONSSE

Publiceerde in de reeks FISTO-STUDIES (Filatelistische Studiekring Oost-Vlaanderen) een Tweede uitgave van de “Bibliografie van Belgische Filatelie”.
Na een Algemeen deel worden in Hoofdstuk I de Posthistorische piblicaties (Algemeen en per Provincie) behandeld. Verden komen aan bod: postkantoren, Frankering, postwaardestukken, postmerken, soorten poststukken en modaliteiten, posttatieven, fiscale filatelie en diverse.
Deel I – Fisto 125 – 55 p
Deel II – Fisto 126 – 44 p.
Deel III – Fisto 127 – 41 p.


R.T. HARRISON: The Foreign Sorting Marks of Belgium

Dit boek is een bewerking van een aantal artikels die tot December 2014 verschenen in Belgapost, het tijdschirft van de ‘Belgian Philatelic Study Circle’. Ze werden geeeltelijk herwerkt en aangevuld en de meeste afbeeldingen werden in kleur weergegeven. De uitgangstempels worden per land behandeld. Talkrijke brieven en vele stempels worden duidelijk geïllustreerd.


André BOLLEN, FRPSL: British Post Offices in Foreign Counties – The Americas (1839-1882) (Consular and Packet Agencies)

Auteur bracht vanaf de jaren 1960 een prachtige collectie brieven van deze agencies bijen, welke verschillende malen op internationale tentoonstellingen getoond werden en met Large God en Special Prices werden bekroond. Vooraleer de verzameling te verkopen werden fotokopies gemaakt, vooral van het gedeelte ‘Amerika’. Op vraag van James Vander Linden werden deze getoond op de IPHF-MEETING 2015; Deze monografie is een neerslag van deze presentatie.
40 genummerde en getekende exemplaren


Dr. Mark BOTTU, FRPSL: The History of the MonacoPhil Exhibitions

Ter gelegenheid van de 10de Monacophil tentoonstelling publiceerde auteur een brochure met de ontstaansgeschiedenis en de ontwikkeling van de MonacoPhil tentoonstellingen en de geschiedenis van de Club de Monte-Carlo. Er wordt vooral belang gehecht aan de prinselijke collectie en aan de speciale publicaties ter gelegenheid van de 2-jaarlijkse tentoonstellingen.
De brochure werd uitgegeen in de AIJP-Schriftenreihe (Nr 4) en gartis verdeeld op Monacophil 2015.Een gersigneerde hard-cover luxe-editie werd uitgegeven op 30 ex.


James Van der Linden, RDP, IPHF: Four Important Exchage Offices / 19th Century / Panama – Alexandria – Aachen – Trieste

In de 19e eeuw vestigden of subsidieerden Frankrijk, Oostenrijk, Rusland, Italië en Duitsland: verschillende rederijen, die de belangrijkste commerciële centra van de wereld met het moederland verbonden. Geen van deze netwerken was echter zo uitgebreid als het Britse. In Amerika hadden ze niet alleen in hun eigen koloniale bezittingen maar ook in 57 havens consuls of agenten die als postmaster fungeerden en op een regelmatige basis post verzonden.

Ook het mediterrane netwerk was goed georganiseerd: naast hun militaire basis op Gibraltar en Malta verzekerden de Britten communicatieverbindingen met India en het Verre Oosten om de lange en risicovolle route via de Kaap te vermijden. Ze controleerden of hadden postburelen in de Ionische eilanden, Cyprus, de belangijke Egyptische havens zoals Alexandrië met de overland route van Caïro naar Suez opgericht door Waghom in 1835.

De grondige studie van Van der Linden legt duidelijk de werking van dit netwerk bloot vanuit het oogpunt van twee van de belangrijkste havens in het systeem: Panama en Alexandrië.
Het werk is gebaseerd op een halve eeuw van intensief en nauwgezet onderzoek van valuta, wisselkoersen, routes en postale conventies in alle beschikbare archieven.

Het werk werd voorzien van een mooie inleiding door André Bollen.
Engelstalige publicatie. Hardcover, 72 p. , 8O brieven in kleur met uitgebreide toelichting, 7 kaarten. Uitgaven ‘La Marque Postale’. – 42 € (port inbegrepen) – Info jamesvdl@skynet.be


James Taylor et Henk Slabbinck :
"Mail from the French Shore of Newfoundland / Etablissements français en Terre -Neuve"

De Canadese auteur James Taylor en zijn mede-auteur Henk Slabbinck ontvangen de Pratt Award 2014 van de Collectors Club of Chicago (CCC) voor hun boek " Mail from the French Shore of Newfoundland 1737-1906. (...) "

Op dat ogenblik voedde de rivaliteit tussen Groot-Brittannië en Frankrijk (en in mindere mate hun Oostenrijkse en Pruisische bondgenoten) de Zevenjarige oorlog - de eerste echte Wereldoorlog – waarbij het conflict tussen Fransen en Indianen in Noord-Amerikaanse zich aansloot. Aan het einde van de oorlog ziet Frankrijk af van alle zijn gebieden in Noord-Amerika, met uitzondering van St. Pierre en Miquelon. (...)

De twee kleine eilanden in de Golf van St-Laurent zijn gelegen aan de Zuidkust van Newfoundland, ongeveer 4000 km van het dichtstbijzijnde Franse territorium, maar op slechts 25 km van het schiereiland Newfoundland.

Verschillende verdragen gaven de inwoners van St. Pierre en Miquelon te vissen in de wateren van Newfoundland en toegang tot kuststations om vis en vis te behandelen. (...)

Volgens James Taylor, verzamelden de gerenommeerde filatelisten Allan Steinhart en Robert Pratt de brifewisseling van de French Shore, maar bestond er een gebrek aan een gespecialiseerde maar toegangklijke publicatie met historische verklaringen kaarten en filatelistische illustraties. Het boek van Taylor en Slabbinck wil tegemoet komen aan dit tekort.

(Extraits du Canadian Stamps News, 10 mars 2015).

Jacques Pirotte / LE COURRIER DU GROUPE BELGE DES AUTOS-CANONS-MITRAILLEUSES EN RUSSIE (1915-1918)

Het Belgisch korps van de Autos-Canons Mitrailleuses werd opgericht na de stabilisatie aan het Ijzerfront. Dit korps werd ingezet in Rusland, en deze expeditie kende een uitzonderlijk verloop, dat 1000 dagen zou duren en eindigen met een volledige reis rond de wereld.

Deze eenheid van 400 man is erin geslaagd zich te onderscheiden in een land dat 2 miljoen gemobiliseerden telde, maar dat alleen toegankelijk was langs de Ijszee, in het warme seizoen. Deze expeditie was stilaan in de vergetelheid geraakt door het overlijden van de laatste deelnemers eraan, maar er zijn nochtans weinig legereenheden die geconfronteerd werden met zoveel gebeurtenissen, zowel op militair vlak als op menselijk vlak.

Deze Belgen hebben zich voortdurend moeten aanpassen om te overleven in het strijdgewoel van de eerste wereldoorlog, nog bemoeilijkt door de Russische revolutie en de burgeroorlog. Solidariteit en koelbloedigheid waren hier van kapitaal belang.

Aan de hand van de postale getuigenissen wordt in dit boek dit heldenepos weer tot leven gebracht. Data, plaatsen en gebeurtenissen worden teruggevonden in de brieven van deze kleine groep Belgen, die bewaard gebleven zijn. Samen met de archiefstukken, die hierover kunnen geraadpleegd worden, laten zij ons toe dit driejarig epos te reconstitueren.

De auteur is hier schitterend in geslaagd, en hij brengt de geschiedenis van dit korps weer tot leven, zowel op zuiver hsitorisch als op menselijk vlak.

Proficiat Jacques!

Te bestellen bij de auteur : jacquespirotte@gmail.com – 40 €

Jean DEPOSSON / Poste en Province de Liège

Deze uitgebreide brochure (205 p.) bestudeert de Belgische Postgeschiedenis in de Provincie Luik van1794 (Franse Periode) tot aan de uitgifte van de eerste postzegels. Aandacht wordt hoofdzakelijk geschonlen aan de postorganisatie, de tarieven en de verschillen afstempelingen. Daarnaast is er een bijzonder hoofdstuk over de reorganisatie van de rurale post na 1850.

Zoals E. Deneumostier in haar inleiding beklemtoont vormt deze uitgave een belangrijke aanvulling op vroeger werk zoals dit van Lucien Herlant, waarbij het laborieuze werk van het graven in de archieven niet uit de weg wordt gegaan. Het is een duidelijk goed doordacht en gestructureerd werk geworden. Alhoewel in brochurevorm , nodigt de zuivere typografie en de talrijke afbeeldingen – hoofdzakelijk in kleur – uit tot een diepgaande studie, niet enkel door de specialisten van de provincie Luik, maar door elke Belgische posthistoricus.
Deze studie werd terecht met een gouden medaille bekroond op Temsifil 2012.

M.B.

Marc Symens, Raoul Hendrickx e.a. : Postgeschiedenis Lier.

De Studiekring Lier – waaronder onze leden Marc Symens en Raoul Hendrickx publiceerde in 2010 een zeer interessante studie over de Postgeschiedenis van Lier . Omdat – gezien de beperkte oplage – een kleurendruk niet haalbaar was, werd deze aanvankelijk als CD uitgegeven (5 €).

Momenteel werd een zwart-wit out print (362p, ingebonden) gemaakt (20 €).
Recent verschenen van dezelfde Studiekring:

  • Overzicht Stempels Lier (52p.; zwart-wit) (6 €)
  • Postgeschiedenis Koningshooikt (64 p.; zwart-wit) (7 €)
  • Postgeschiedenis Berlaar ((82 p.; zwart-wit) (7 €)

Voor verdere informatie: zie folder of neem contact op met firmin-thys@scarlet.be

Claude Delbeke – La Poste Maritime Belge (De Belgische Zeepost)

Dit boek beschrijft de transatlantische postdiensten (Noord en Zuid), de vebindingen tussen België en Congo, en de Belgische Kanaalverbindingen. Het boek is in A4 formaat en telt 574 blz. en een grote kaart van alle mogelijke verbindingswegen in Congo (te land te water en in de lucht). In het werk komen niet alleen de Belgische zeevaartlijnen aan bod, maar ook de buitenlandse lijnen die werden gebruikt voor post van en naar België in de 19de eeuw en de eerste helft van de XXe eeuw. Een historisch overzicht van tal van scheepvaartbedrijven, uurroosters van passagiersschepen die uit Belgische havens vertrokken of er aanmeerden, informatie over de Belgische tarieven en de landen van bestemming en de vele illustraties maken van deze uitgave een echt meesterwerk van martieme postgeschiedenis. In het hoofdstuk over de transatlantische post beschrijft Delbeke de relaties met de Verenigde Staten, Brazilië, Argentinië, Uruguay, Peru en Chili. In een volgend hoofdstuk behandelt hij de relaties tussen Europa en Congo van 1880 tot de 20ste eeuw. Tot slot geeft hij nog een duidelijk overzicht van de Belgische Kanaalverbindingen tussen 1830 en 1997. Dit is een werk met internationale allure. Liefhebbers van maritieme post halen er ongetwijfeld hun hart aan op. Alweer worden we door Claude Delbeke verwend met een grondige en gedetailleerde studie, volledig in lijn met zijn internationaal gelauwerde vorige publicaties. (Robert Abensur)

Jan Huys, Pierre Kaiser – Les Destinations Étrangères au départ de la Belgique durant le règne du roi Léopold I, 1849-1965 (Buitenlandse bestemmingen vanuit België ten tijde van Leopold I)

Dit naslagwerk is een inventaris van alle stukken die werden tentoongesteld op MonacoPhil 2009. Daar werden de opmerkelijkste stukken uit de collecties van Jean-Claude Porignon en een handvol andere verzamelaars samengebracht op een unieke tentoonstelling. De bezoeker werd er verrast op een buitengewoon en nooit eerder gezien overzicht van de mooiste en zeldzaamste brieven. Het werk van Jan Huys en Pierre Kaiser geeft elke verzamelaar nu de kans om deze stukken ook thuis te bewondereren. De drukkwaliteit is uitzonderlijk verzorgd. Zelfs de kleinste kleurschakeringen van de postzegels worden weergegeven. Alles komt aan bod, van de brieven met grenstarief tot de brieven naar overzeese gebieden, en daar waar mogelijk zowel met enkel- als meervoudige frankering. (Leo Declercq)

Patrick Maselis, Vincent Schouberechts, Léo Tavano – Histoire Postale de l'Enclave du LADO (Postgeschiedenis van de LADO-enclave)

Ter verduidelijking: het gaat hier wel degelijk over de postgeschiedenis van de Lado-enclave in Centraal-Afrika. De post bereikte zijn bestemming via drie wegen: via Boma in Congo, via de Nijl en via Uganda. Op de briefwisseling uit de Enclave vinden we postzegels van drie landen terug: Belgisch-Congo, Sudan en Uganda. De stempelstudie van Lado brengt niet minder dan 25 verschillende soorten stempels aan het lich: een waar record voor zo’n klein gebied. Het doorgedreven onderzoek in de archieven en de overvloed aan prachtige afbeeldingen en kaarten maken dat dit boek over “LADO” als uitzonderlijk mag worden bestempeld. (Abbé G. Gudenkauf)

Patrick Maselis – Van de Azoren tot Nieuw-Zeeland

Dit boek schetst de postgeschiedenis van de 14 door Vlamingen, Walen en Belgen opgerichte kolonies in de zes continenten. Het biedt een schat aan informatie, geeft een overzicht van alle vroegere overzeese Belgische kolonies en schetst er de postgeschiedenis van.

Henk Slabbinck – Roue Ailée (Gevleugeld Wiel)

Dit werk biedt ons eindelijk antwoorden op de vele vragen van generaties filatelisten over de mythische reeks “Gevleugeld Wiel”. Henk Slabbinck doet de interessante historische context van de Eerste Wereldoorlog uit de doeken en leidt er enkele vaststellingen uit af die vanzelfsprekend lijken nadat men het boek gelezen heeft. Hij neemt ons mee doorheen de geschiedenis van de filatelie en verheldert de voor de hand liggende conclusies die kunnen getrokken worden uit een doorgedreven studie van de authentieke opdrukken en van de vele vervalsingen en afstempelingen die achteraf werden aangebracht. Een werk dat absoluut niet mag ontbreken in de bibliotheekkast van de specialist én de gewone liefhebber van de postgeschiedenis. (Vincent Schouberechts)

Jacques Stes – Essais de Belgique (Proeven en proefdrukken van Belgische postzegels)

Wanneer een studie meer dan 900 pagina’s telt, mag men dergelijk werk gerust als een encyclopedie bestempelen. Het boek van Jacques Stes is daar een mooi voorbeeld van. De auteur vertelt ons zo goed als alles over het ontstaan van Belgische uitgiften en dit van 1849 tot 1949. Sinds het werk van Willy Grubben uit 1933 werd de genesis van de Belgische postzegeluitgiften van de 19e eeuw met de eerste uitgiften (Epauletten, Medaillons) en de postzegels uit de periode van Leopold II, niet meer behandeld. Jacques Stes stond dus voor een reusachtige uitdaging. Hij is met glans geslaagd in zijn opzet. Alle fases van het ontstaan van de zegels worden tot in de puntjes beschreven. Dit oog voor detail vinden we ook terug in de illustraties. Iemand die niet zo vertrouwd is met de drukproeven kan bijgevolg toch gemakkelijk vinden wat hij zoekt. En last but not least, de auteur corrigeert meermaals enkele foutjes uit het verleden en onthult ons met veel passie zijn ontdekkingen, zowel over de drukproeven zelf als over de graveerders wiens talent (te) lang miskend bleef. (Vincent Schouberechts)

Luc Van Pamel – le 1 Centime Médaillon (De 1 centiem Medaillon)

Luc Van Pamel begon in 1974 met de studie van de 1 c Medaillon zegel. Op Belgische en buitenlandse veilingen zette hij sinsdien een ware klopjacht in op “zijn” zegels. De belangrijkste stukken die in dit werk worden afgebeeld behoorden ooit tot de meest befaamde verzamelaars: de heren Crustin, Van der Auwera, Marquet, Leslie Barker en Jules Lejeune om er enkele te noemen. Het is een streling voor het oog van elke filatelist om dit boek te doorbladeren. De kwaliteit van het drukwerk zet het fantastische werk van de auteur nog kracht bij. Alle aspecten van deze zegel worden uiterst zorgvuldig ontleed: de genesis, een bijzonder complex domein, de wedersamenstelling van 3 platen van 300 getande postzegels waarvoor een grondige analyse van meer dan 6000 postzegels nodig was, en de moeilijke en zeldzame afstempelingen en frankeringen, vooral van zendingen naar buitenlandse bestemmingen. Luc Van Pamel wil de lezer/filatelist niets onthouden: bovenop de beschrijving van de minieme gravureverschillen volgens de positie van de zegels op de verschillende platen, heeft hij ook aandacht voor de vervalsingen en curiositeiten. Dit laatste is een bijzonder moeilijke opgave, gezien de zeldzaamheid van dergelijke stukken. “Le 1 Centime Médaillon” is een “monument”, een pareltje van de Belgische filatelie. (Jean-Claude Porignon)
<< januari 2019 >>
ZMDWDVZ
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Secretariaat:
guy.coutant@skynet.be